ახალი ამბები         დოკუმენტური ფილმი "ბალეტი საქართველოში"         საბალეტო ლექსიკონი        
ნინო ანანიაშვილი
სამხატვრო ხელმძღვანელი

ზვიად ბაქრაძე
სასწავლებლის დირექტორი

swavlebis procesi

Intro

სასწავლებელში სწავლა ხორციელდება საბიუჯეტო(სახელმწიფო დაკვეთა), აგრეთვე არასაბიუჯეტო სექტორზე(ფასიანი სწავლება).
 
სასწავლებელში სწავლების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 8 წლით ორ საფეხურზე: ხუთწლიანი საბაზო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა და სამწლიანი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა.

საბიუჯეტო სექტორი
სასწავლებელში სწავლების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 8 წლით ორ საფეხურზე: ხუთწლიანი საბაზო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა; სამწლიანი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა.

 • ხუთწლიანი საბაზო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა (სწავლების I წლიდან სწავლების V წლის ჩათვლით)

  • სასწავლებელში სწავლების I წელზე მოსწავლეთა მიღება ხდება საკონკურსო სისტემის (სამი ტური) გავლის შედეგად.
    
  • მიღების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მიღების პირობების გრაფაში.
    
  • სასწავლებელში ჩარიცხულ მოსწავლეს სპეციალური საგნების გარდა შეუძლია მიიღოს სრულყოფილი ზოგადი განათლება #46 საჯარო სკოლის მეშვეობით, რომელიც მდებარეობს იმავე შენობაში. სკოლასა და სასწავლებელს აქვს შეჭრილი ცხრილი.
    
  • სასწავლებელში წამყვანი დისციპლინაა კლასიკური ცეკვა. სასწავლებელში სწავლების I წლიდან V წლის ჩათვლით სპეციალური საგნების სწავლება შემდეგ დისციპლინებს მოიცავს: კლასიკური ცეკვა, ისტორიულ-ყოფითი ცეკვა, სახასიათო ცეკვა, ქართული ცეკვა, რითმიკა, მსახიობის ოსტატობა, სუნთქვა და გაწელვა, მსოფლიო და ქართული ხელოვნების ისტორია, სასწავლო პრაქტიკა. ყოველი წლის ბოლოს ტარდება წლიდან წელზე გადასაყვანი გამოცდები.
    
  • სასწავლებლის ხუთწლიანი საბაზო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისას გაიცემა მოწმობა (Certificate)
 • სამწლიანი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა (სწავლების VI წლიდან VIII წლის ჩათვლით განხრების მიხედვით: ბალეტის მსახიობის განხრა; თანამედროვე და სახასიათო განხრა)

 • სასწავლებელში სწავლების მეექვსე წელზე (განხრების მიხედვით) მიიღება წარმოებს საკონკურსო სისტემით(ტურების მიხედვით).

  ბალეტის მსახიობის განხრა

  • ჩაბარება შეუძლიათ იმ მოსწავლეებს რომლებმაც დამთავრეს სასწავლებლის ხუთლიანი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა ან მათ ვისაც სხვაგან აქვს მიღებული კლასიკური ცეკვის დაწყებითი განათლება, რომელიც მოიცავს საერთო პროგრამას სწავლების I-V წლების ჩათვლით.
    
  • სასწავლებელში ჩარიცხულ მოსწავლეს სპეციალური საგნების გარდა შეუძლია მიიღოს სრულყოფილი ზოგადი განათლება #46 საჯარო სკოლის მეშვეობით, რომელიც მდებარეობს იმავე შენობაში. სკოლასა და სასწავლებელს აქვს შეჭრილი ცხრილი.
    
  • ბალეტის მსახიობის განხრაზე (სწავლების VI წლიდან VIII წლის ჩათვლით) სპეციალური საგნების სწავლება შემდეგ დისციპლინებს მოიცავს : კლასიკური ცეკვა, სახასითო ცეკვა, წყვილთა ცეკვა, მსახიობის ოსტატობა, კლასიკური ცეკვა "პუანტები" , სასწავლო პრაქტიკა. ყოველი წლის ბოლოს ტარდება წლიდან წელზე გადასაყვანი გამოცდები.
    
  • სასწავლებლის სამწლიანი პროფილურ სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისას გაიცემა მოწმობა (Certificate) განხრების მიხედვით.
    
  • მიღების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მიღების პირობების გრაფაში.

  თანამედროვე და სახასიათო ცეკვების განხრა

  • ჩაბარება შეუძლიათ იმ მოსწავლეებს რომლებმაც დამთავრეს სასწავლებლის ხუთლიანი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა და/ ან გავლილი აქვთ სახასიათო ცეკვის შესაბამისი პროგრამა.
    
  • სასწავლებელში ჩარიცხულ მოსწავლეს სპეციალური საგნების გარდა შეუძლია მიიღოს სრულყოფილი ზოგადი განათლება #46 საჯარო სკოლის მეშვეობით, რომელიც მდებარეობს იმავე შენობაში. სკოლასა და სასწავლებელს აქვს შეჭრილი ცხრილი.
    
  • თანამედროვე და სახასიათო ცეკვების განხრაზე (სწავლების VI წლიდან VIII წლის ჩათვლით) სპეციალური საგნების სწავლება შემდეგ დისციპლინებს მოიცავს : კლასიკური ცეკვისა და პლასტიკური მოძრაობის პროგრამას, თანამედროვე ცეკვას, სახასიათო ცეკვას, სასწავლო პრაქტიკას. ყოველი წლის ბოლოს ტარდება წლიდან- წელზე გადასაყვანი გამოცდები.
    
  • მიღების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მიღების პირობების გრაფაში.


  არა საბიუჯეტო სექტორი
  სასწავლებელში არასაბიუჯეტო სექტორზე სწავლება ხორციელდება სწავლების შემდეგი ფორმების მიხედვით:
 • მოსამზადებელი ჯგუფები

  • სწავლა ხორციელდება I კლასიდან IV კლასის ჩათვლით ორი ფორმით: საჯარო სკოლით (6-დან 9-წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის), სადაც ზოგად განათლებას მიიღებენ #46 საჯარო სკოლის მეშვეობით, რომელიც მდებარეობს იმავე შენობაში. სკოლასა და სასწავლებელს აქვს შეჭრილი ცხრილი; სკოლის გარეშე (5-დან 9-წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის) ჯგუფებში სწავლობენ ისეთი მოსწავლეები , რომლებიც ზოგად განათლებას იღებენ სხვადასხვა სკოლებში ან ჯერ არ შესულან სკოლაში, მათთვის მეცადინეობა დაიწყება დღის მეორე ნახევარში.
    
  • მოსამზადებელ ჯგუფების მიზანია გამოავლინოს ნიჭიერი ბავშვები და მოამზადოს ისინი დაწყებითი კლასების პროგრამის ათვისებისთვის.
    
  • მოსამზადებელი ჯგუფების ორივე ფორმით სწავლების შემთხვევაში სწავლა ხორციელდება შემდეგ დისციპინებში:
    
  • 1 და 2 კლასში: (კლასიკური ცეკვა, ქართული ცეკვა, ისტორიული-ყოფითი ცეკვა, რითმიკა)
    
  • 3 და 4 კლასში: (კლასიკური ცეკვა, ქართული ცეკვა, ისტორიული-ყოფითი ცეკვა, სუნთქვა და გაწელვა, თანამედროვე ცეკვა, მსახიობის ოსტატობა)
    
  • მოსამზადებელი ჯგუფის (ორივე ფორმით) დამთავრების შემდეგ მოსწავლის სურვილის შემთხვევაში ის აგრძელებს სწავლას სასწავლებელში მისაღები საკონკურსო (სამი ტური) სისტემის გავლის შემდეგ.
    
  • მიღების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მიღების პირობების გრაფაში.
    
 • ხუთწლიანი საბაზო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა

  • ხუთწლინი საბაზო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა (სწავლების I წლიდან სწავლების V წლის ჩათვლით)
    
  • სასწავლებელში სწავლების I წელზე მოსწავლეთა მიღება ხდება საკონკურსო სისტემის (სამი ტური) გავლის შედეგად.
    
  • სასწავლებელში ჩარიცხულ მოსწავლეს სპეციალური საგნების გარდა შეუძლია მიიღოს სრულყოფილი ზოგადი განათლება #46 საჯარო სკოლის მეშვეობით, რომელიც მდებარეობს იმავე შენობაში. სკოლასა და სასწავლებელს აქვს შეჭრილი ცხრილი.
    
  • სასწავლებელში წამყვანი დისციპლინაა კლასიკური ცეკვა. სასწავლებელში სწავლების I წლიდან V წლის ჩათვლით სპეციალური საგნების სწავლება შემდეგ დისციპლინებს მოიცავს: კლასიკური ცეკვა, ისტორიულ-ყოფითი ცეკვა, სახასიათო ცეკვა, ქართული ცეკვა, რითმიკა, მსახიობის ოსტატობა, სუნთქვა და გაწელვა, მსოფლიო და ქართული ხელოვნების ისტორია, სასწავლო პრაქტიკა. ყოველი წლის ბოლოს ტარდება წლიდან - წელზე გადასაყვანი გამოცდები.
    
  • სასწავლებლის ხუთწლიანი საბაზო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისას გაიცემა მოწმობა (Certificate)
    
  • მიღების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მიღების პირობების გრაფაში.
    
 • სამოყვარულო სტუდია

  • სწავლება შესაძლებელია როგორც უცხოელი, აგრეთვე ქართველი მოსწავლეებისათვის
    
  • სასწავლებელში "სამოყვარულო სტუდიაში" სწავლება დაშვებულია:
    
  • ნებისმიერი ასაკის მოქალაქეებისათვის 4 წლიდან და ზევით
    
  • სწავლა მიმდინარეობს კლასიკური, ქართული, სახასიათო და თანამედროვე ცეკვების განხრით (მოთხოვნის შესაბამისად).
    
  • სწავლება მიმდინარეობს ინდივიდუალურ, ჯგუფურ და საგანმანათლებლო კლასების სახით (მოთხოვნის შესაბამისად).
    
  • მოსწავლეთა რაოდენობა ერთ ჯგუფში განისაზღვრება ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად (30 მოსწავლემდე).
    
  • მიღების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მიღების პირობების გრაფაში.
    
 • სამოყვარულო სწავლების ჯგუფები

  • სწავლა განხორციელდება როგორც უცხოელი, აგრეთვე ქართველი მოსწავლეებისათვის სწავლების I, II, III, IV და V წლებზე (შეესაბამება საჯარო სკოლის V, VI, VII, VIII და IX კლასებს), სადაც შესაძლებელია მოხდეს I, II და III კლასების, აგრეთვე III, IV და V კლასების გაერთიანება.
    
  • სამოყვარულო სწავლების ჯგუფებში სწავლა განხორციელდება შემდეგ დისციპლინებში: (კლასიკური ცეკვა, ქართული ცეკვა, ისტორიული-ყოფითი ცეკვა, სუნთქვა და გაწელვა, თანამედროვე ცეკვა, მსახიობის ოსტატობა)
    
  • მოსწავლეთა რაოდენობა ერთ ჯგუფში განისაზღვრება 5-დან 10 მოსწავლემდე. ჯგუფში მყოფი მოსწავლეების დონის გათვალისწინებით პედაგოგის მიერ მოხდება არსებული საერთო სასწავლო საგანმანათლებლო პროგრამიდან შესაბამისი სასწავლო კურსის შერჩევა.
    
  • სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეზე გაიცემა ცნობა სასწავლო კურსის გავლის შესახებ, მასში მითითებული შესწავლილი საგნებისა და საათების რაოდენობით.
    
  • მიღების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მიღების პირობების გრაფაში.
    
 • ერთი თვიდან წლამდე სწავლება

  • სწავლა განხორციელდება უცხოელი მოსწავლე/სტუდენტებისათვის მოთხოვნის შესაბამისად ერთი თვიდან წლამდე. სწავლა წარიმართება შემდეგ საგნებში კლასიკური ცეკვა, სახასიათო ცეკვა ისტორიულ-ყოფითი ცეკვა, სასწავლო სცენიური პრაქტიკა.
    
  • სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეზე გაიცემა ცნობა სასწავლო კურსის გავლის შესახებ, მასში მითითებული შესწავლილი საგნებისა და საათების რაოდენობით. სწავლის საფასური განისაზღვრება მოსწავლის მიერ არჩეული საგნის მიხედვით.
    
  • მიღების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მიღების პირობების გრაფაში.
    
 • ერთწლიანი სწავლებიდან ხუთწლიან სწავლებამდე სწავლება

  • (ერთწლიანი/ორწლიანი/სამწლიანი/ოთხწლიანი/ხუთწლიანი) სწავლება განხორციელდება უცხოელი მოსწავლე/ სტუდენტებისათვის რომელთაც მიღებული აქვთ კლასიკური ცეკვის საწყისი განათლება და სურთ სწავლის გაგრძელება. სწავლა წარიმართება სასწავლო წლების მიხედვით სხვადასხვა საგნებში: კლასიკური ცეკვა, სახასიათო ცეკვა, წყვილთა ცეკვა, მსახიობის ოსტატობა, ისტორიულ-ყოფითი ცეკვა და სასწავლო სცენიური პრაქტიკა.
    
  • საბაზო სახელოვნებო საგანმანათლებლო, აგრეთვე პროფილურ სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემთხვევაში გაიცემა შესაბამისი მოწმობა (Certificate).
    
  • მიღების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მიღების პირობების გრაფაში.
    
 • ექსტერნი სწავლება

  • სწავლა შესაძლებელია იმ მოსწავლე/სტუდენტთათვის, რომელთაც მიღებული აქვთ არასრული განათლება საბალეტო ხელოვნებაში, მუშაობენ საბალეტო დასში ბალეტის მსახიობად და სურთ სწავლის დასრულება.
    
  • ექსტერნ სწავლებაზე სწავლა წარიმართება შემდეგ საგნებში: კლასიკური ცეკვა, სახასიათო ცეკვა, წყვილთა ცეკვა, მსახიობის ოსტატობა, სასწავლო სცენიური პრაქტიკა.
    
  • ექსტერნი სწავლების შემთხვევაში, სტუდენტი სასწავლებელში სწავლას ერთი წლის განმავლობაში გახორციელებს პერიოდულად დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად. სწავლების პირველ სემესტრში ერთ თვიანი სწავლება (ნოემბერ-დეკემბერის თვე) და გამოცდა სემესტრის ბოლოს. სწავლების მეორე სემესტრში ერთ თვიანი სწავლება (აპრილ - მაისის თვე) და შემაჯამებელი გამოცდა სემესტრის ბოლოს. წლის განმავლობაში გამოცდების ჩაბარების შემდეგ მოსწავლეებზე გაიცემა მოწმობა (Certificate).
  • მიღების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მიღების პირობების გრაფაში.
    
 • თეატრალური სტუდია

  • სწავლა განხორციელდება როგორც უცხოელი, აგრეთვე ქართველ მოსწავლეთათვის (სწავლების VI, VII და VIII წლებზე), თეატრალურ სტუდიაში სწავლა წარიმართება შემდეგ საგნებში: მსახიობის ოსტატობა, ვოკალი, მეტყველება, სცენოგრაფია, თანამედროვე ცეკვა-პლასტიკა.
    
  • სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეებზე გაიცემა მოწმობა (Certificate).
    
  • მიღების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მიღების პირობების გრაფაში.
    

  ახალი ამბები
  საბალეტო ლექსიკონი
  დოკუმენტური ფილმი
  "ბალეტი საქართველოში"

   
  სასწავლებლის გამოსაშვები სპექტაკლები
  საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის
  თავგადასავალი საქართველოში

   
  ინფორმაცია
  სასწავლებლის 20 წლის
  გაწეული მუშაობის ანგარიში
  MoTuWeThFrSaSu
  კონტაქტი:

  ვ. ვეკუას 1, 0105 თბილისი, საქართველო
  ტელ: 98 60 41, 93 12 63,
  ტელ../ფაქსი (+ 99532 ) 98 86 49
  e-mail:balletschoolge@gmail.com
  ballet_zuka@yahoo.com

  გამოხმაურება


  © Copyright 2007 V. Chabukiani Tbilisi Ballet Art State School .
  Site created 2007.Tbilisi.Georgia