ახალი ამბები         დოკუმენტური ფილმი "ბალეტი საქართველოში"         საბალეტო ლექსიკონი        
ახალი ამბები

administracia

Intro
direqtoris moadgile administraciul
da sameurneo dargSi - d. TabukaSvili

saswavlo nawili specialur sagnebSi - m. CafiCaZe

saswavlo praqtikis xelmZRvaneli - q. mowoneliZe

sameurneo ganyofileba

finansuri ganyofileba

samxatvro-sadadgmo ganyofileba

samdivno

eqimis kabineti

pedagogebi:

koncertmaisterebi:

1.andriaZe kaxaber
2.ana kalatoziSvili
3.abulaZe svetlana
4.baxtaZe tatiana
5.demiankovi irina
6.didebuliZe nina
7.zercalova margalita
8.zuraSvili maia
9.kuznecova viqtoria
10.kupataZe SoTa
11.lolaZe elene
12.lomsaZe omari
13.maRraZe nino
14.mesxi manana
15.mTvareliSvili tatiana
16.papaSvili maka
17.Skunova luba
18.CxikviSvili larisa
19.uiliam prati
20.WinWarauli-gigauri lela
21.Wolokava nino
22.xuciSvili nadeJda
23.xurcilava nino
24.haide tatiana
1.alSibaia inga
2.kapanaZe qeTevani
3.andriaZe marine
4.Tamar svaniZe
5.buxalceva irina
6.maia soxaZe –WiWinaZe
7.gewaZe Tamila
8.danelia ia
9.kobiZe natalia
10.korkotaSvili elene
11.merkvilaZe TinaTin
12.qajaia Tamari
13.Carkviani maia
14.Carkviani qeTevani
15.wereTeli dali
16.xizaniSvili Tamari
საბალეტო ლექსიკონი
დოკუმენტური ფილმი
"ბალეტი საქართველოში"

 
სასწავლებლის გამოსაშვები სპექტაკლები
საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის
თავგადასავალი საქართველოში

 
ინფორმაცია
სასწავლებლის 16 წლის
გაწეული მუშაობის ანგარიში
MoTuWeThFrSaSu
ნინო ანანიაშვილი-
სამხატვრო ხელმძღვანელი

ზვიად ბაქრაძე-
სასწავლებლის დირექტორი

კონტაქტი:

ვ. ვეკუას 1, 0105 თბილისი, საქართველო
ტელ: 98 60 41, 93 12 63,
ტელ../ფაქსი (+ 99532 ) 98 86 49
e-mail: ballet_zuka@yahoo.com

გამოხმაურება


© Copyright 2007 V. Chabukiani Tbilisi Ballet Art State School .
Site created 2007.Tbilisi.Georgia